Sådan arbejder jeg

Vi vil altid tage udgangspunkt i dine problemstillinger og i samarbejde tilrette forløbet ud fra, hvordan du er som person, hvad du ønsker at arbejde med og opnå, samt min faglige viden og vurdering af, hvad der er bedst i forhold til dette.

En del af det videre arbejde vil handle om, at vi sammen undersøger og bliver klogere på dine vanskeligheder og udfordringer men også dine styrker. I den proces er der mulighed for at bliver lettet, få større indsigt og forståelse for sig selv. Det kan også handle om, at du får hjælp til bearbejdning af følelser eller belastende oplevelser. Eller hjælpen kan handle om at udvikle mere nuanceret tænkning, nye strategier til at løse et problem med eller bliver støttet i at tage nogle handlemæssige skridt, som er svære at tage. Overordnet set vil målet være at skabe en forandring, der styrker dig og forbedrer din trivsel.

img_0898