Jeg tilbyder behandling til unge og voksne med bl.a

1. Angst,
2. Depression,
3. Stress og Udbrændthed,
4. Kriser,
5. Traumer,
6. Tab og Sorg,
7. Selvværdsproblemer,
8. Studie- og Arbejdsrelaterede problemer,
9. Eksistentielle problemer.

Jeg tilbyder også behandling, hvis du har en henvisning fra din læge og hører ind under sygesikringsoverenskomsten, som omfatter

1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre
2. Trafik- og ulykkesofre
3. Pårørende til alvorligt psykisk syge
4. Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
5. Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
6. Pårørende ved dødsfald
7. Personer, der har forsøgt selvmord
8. Kvinder, der har fået foretaget abort efter 12. graviditetsuge
9. Personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
10. Personer med let til moderat depression over 18 år.
11. Personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, mellem 18 og 38 år.

img_0939